KPI(Key Performance Indicator)

KPI(Key Performance Indicator)

ケーピーアイ
Key Performance Indicatorの略称で、「重要業績評価指標」と呼び、企業の目標達成を評価するための業績評価の指標を指す。